معرفی اساتید گروه علوم اجتماعی دانشگاه

 

         

 

در این قسمت از وب سایت اساتید گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال معرفی میگردند

استاد

جناب آقای دکتر صمد عابدینی

مدرک : دکتری جامعه شناسی

درجه علمی :استاد یار پایه 4

مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد خلخال

استاد

جناب آقای دکتر صمد رسول زاده اقدم

مدرک : دکتری جامعه شناسی توسعه اقتصادی اجتماعی

 

استاد

 

 

 

استاد

 

سایر اساتید محترم با در اختیار قرار دادن اطلاعات و تصاویر خود ما را یاری نمایید

 

استاد

 

 

 

 

wWw.Pajhohesh.Ir